iPad กับ สื่อการเรียนการสอน

ในยุคปัจจุบัน เราปฏิเสธไม่ได้ว่าเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทที่สำคัญมากๆในชีวิตประจำวันของเรา ไม่เว้นแม้แต่การเรียนรู้ของเด็ก ในสมัยก่อนนั้น การเรียนรู้ของเด็ก จะผ่านจากทางหนังสือและสมุดปกติเท่านั้น การเรียนการสอนก็ดูจากบนกระดาน แต่เมื่อเวลาผ่านไป เมื่อนักเรียนผ่านเข้าสู่วัยทำงาน ก็จะพบว่าการทำงานในปัจจุบัน ต้องใช้เทคโนโลยีต่างๆประกอบเป็นอันมาก ดังนั้นการให้เด็ก หรือนักเรียนเริ่มเรียนรู้ เทคโนโลยี ตั้งแต่ตอนเรียน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เด็ก เพื่อเตรียมพร้อมให้เด็กที่จะเติบโตไปศึกษาในขึ้นสูงต่อไป หรือก่อนที่จะออกไปสู่ชีวิตการทำงานต่อไป และอุปกรณ์ที่เป็นที่นิยมและเป็นประโยชน์อย่างมากในปัจจุบัน สำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้ และคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยี ก็คือ การใช้ iPad นั่นเอง

ข้อดีของการใช้ สื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งไปที่ iPad

  1. การมีส่วนร่วมของผู้เรียน – การศึกษาในห้องเรียนปกตินั้น ไม่อำนวยให้เด็กได้มี การปฏิสัมพันธ์ (interaction) สักเท่าไหร่ แต่ การใช้สื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งไปที่ iPad นั้นจะช่วยให้เด็กๆได้ โต้ตอบกับตัวอุปกรณ์ได้ตามเวลาจริง (real time) อาทิเช่น เมื่อโปรแกรม หรือ แอปพลิเคชั่น ถามคำถาม เด็กๆ ก็สามารถเลือกโต้ตอบได้ ทุกคน หรือเมื่อมีข้อสงสัย ตัวแอปพลิเคชั่นหลายอัน ก็เปิดโอกาสให้ผู้เรียนรู้ได้สอบถาม หรือแสดงความคิดเห็นได้ ทำให้ผู้เรียนรู้ ได้คิดตาม โดยไม่ต้องเคอะเขินกับการ ยกมือแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามกับผู้สอนในแบบดั้งเดิม
  2. สามารถเก็บข้อมูลของนักเรียนได้ – ประเด็นนี้เรียกได้ว่า ค่อนข้างมีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ สื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งไปที่ iPad ในการเรียนการสอนแบบดั้งเดิมนั้น ผู้สอนไม่สามารถทราบได้ในระดับลึกว่า นักเรียนแต่ละคนมีความเข้าใจ ในแต่ละบทเรียนไหม อย่างไรบ้าง แต่การใช้สื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งไปที่ iPad นั้น จะทำให้เราเก็บข้อมูลต่างๆได้อย่างครบถ้วน อาทิเช่น คำถาม คำตอบข้อใด ที่เด็กมักจะตอบผิด หรือผู้ชาย ตอบข้อใดผิดมากกว่า ผู้หญิงตอบข้อใดถูก ผู้สอนสามารถทราบจำนวนผู้เข้าเรียนได้ ไม่ต้องมานั่งเช็คชื่อทีละคน สถิติต่างๆเหล่านี้ ไม่ใช่เป็นประโยชน์แค่กับผู้สอนเท่านั้น แต่เราสามรถรวบรวมและประมวลผล เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศึกษาในระดับชาติได้เลยทีเดียว
  3. สนุกสนาน – ผู้เรียนจะรู้สึกเพลิดเพลินไปกับ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ที่ออกแบบมาเฉพาะ อาจมีกราฟฟิก หรือแอนิเมชั่น สีสดใส ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างสนุกสนานไม่น่าเบื่อ ทำให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสนุกสนานมากขึ้น

ในประเทศที่พัฒนาแล้ว เกือบทุกแห่ง จะให้นักเรียนได้ใช้ และคลุกคลีกับ iPad กันเป็นเรื่องปกติสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองหลายคน การใช้ iPad นั้น ส่วนมากเป็นไปเพื่อความบันเทิงเสียส่วนใหญ่ ซึ่งจริงๆแล้วหากเรารู้จักใช้ให้ถูกต้องสื่อการเรียนการสอน โดยมุ่งไปที่ iPad จะมีประโยชน์อย่างมหาศาลกับบุตร หลาน และนักเรียน