MDM (Mobile Device Management)

MDM (Mobile Device Management)

Mobile Device Management หรือ MDM คือซอฟท์แวร์ที่ใช้ในการจัดการกับอุปกรณ์พกพา (Mobile Device) ในองค์กร แนวคิดนี้เติบโตมาพร้อมกับโลกยุคใหม่ที่อุปกรณ์พกพาต่างๆเข้ามามีบทบาทในธุรกิจมากยิ่งขึ้น และช่วยสร้างความได้เปรียบในธุรกิจมากยิ่งขึ้น ผู้ปฏิบัติงานหรือพนักงานบริษัทนั้น ไม่จำเป็นต้องนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook เพียงอย่างเดียวอีกต่อไป สามารถทำงานบท platform ของอุปกรณ์พกพาต่างๆได้ การซื้ออุปกรณ์พกพาให้พนักงานทุกคนใช้นั้นบางครั้งอาจเป็นการสิ้นเปลืองงบประมาณมากจนเกินไป และการทำงานบนอุปกรณ์พกพานั้น ไม่ได้เกิดขึ้นตลอด และไม่จำเป็นสำหรับพนักงานทุกคน อาทิเช่น อาจใช้เมื่อมีการขึ้นระบบใหม่ และพนักงานบางหน่วยงาน เช่นพนักงานด้านฐานข้อมูล จะต้องเตรียมพร้อม แบบ 24/7 ในเวลาลงระบบ หรือจะเป็นพนักงานขายของบริษัทที่จะเชื่อมต่อฐานข้อมูลสินค้าเข้ากับอุปกรณ์พกพา ในเวลาที่ออกไปปฏิบัติงานพบปะ ลูกค้าเป็นต้น บริษัทหลายๆแห่งอาจเลือกให้อุปกรณ์พกพากับพนักงานบางแผนก บางกลุ่ม แต่บริษัทอีกหลายแห่งก็นำแนวคิดที่เรียกว่า Bring Your Own Device หรือ BYOD เข้ามาใช้ในองค์กร โดยอนุญาตให้พนักงานนั้น ใช้อุปกรณ์พกพาของตนเอง เชื่อมต่อเข้ากับระบบต่างๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำงานนั้นๆ ของบริษัทได้ ทำให้ win win ทั้งสองฝ่าย คือ พนักงานก็สามารถปฏิบัติงานได้ทุกที่ ทุกเวลา ที่ต้องการ หรือที่จำเป็นอย่างมีประสิทธิภาพ และองค์กรเองก็สามารประหยัดค่าใช้จ่าย และยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้เป็นอย่างมาก

ปัญหาต่อมาก็คือ แล้วองค์กรต่างๆจะมีวิธีการควบคุม การใช้งานจากอุปกรณ์พกพาภายนอกเหล่านี้ได้อย่างไร ปัญหาเหล่านี้ถูกจัดการได้ โดยการนำ MDM (Mobile Device Management) เข้ามาใช้กับองค์กรนั่นเอง MDM (Mobile Device Management) เป็นซอฟท์แวร์ที่จะช่วยจัดการกับอุปกรณ์พกพาต่างๆที่เชื่อมต่อเข้ากับระบบของบริษัท ได้อย่างหลากหลาย สามารถบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของข้อมูล การรั่วไหลของข้อมูลไปสู่บุคคลภายนอก (ได้ระดับหนึ่ง) และยังช่วยในการบริหารจัดการข้อมูล จาก platform ขององค์กรเอง ไปสู่อุปกรณ์พกพา ของพนักงานนั้นๆ ให้ยังคงสามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพได้อีกด้วย

หากเรานึกถึง MDM (Mobile Device Management) รุ่นแรกๆนั้น คงจะหนีไม่พ้น BlackBerry ที่เป็นผู้บุกเบิกการใช้งานอุปกรณ์พกพา และถือเป็นอุปกรณ์พกพารุ่นแรกๆ ที่มีการเปิดให้พนักงานนำมาใช้ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในในปัจจุบัน มีผู้พัฒนา MDM (Mobile Device Management) ออกมามากมาย ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตอุปกรณ์พกพาเองเท่านั้น แต่มีบริษัทภายนอก ที่พัฒนา MDM (Mobile Device Management) ขึ้นมาในเชิงพาณิชย์ และใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอันมาก อาทิเช่น ขาใหญ่ อย่าง IBM, Microsoft, Symantec และ SAP เป็นต้น หรือจะเป็นเฉพาะทางอย่าง SOTI หรือ Airwatch เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้ MDM (Mobile Device Management) คงต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของแต่ละองค์กร ซึ่งอาจจะแตกต่างกัน แต่จำเป็นที่ผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจะต้องใช้ความพิถีพิถันอย่างดีที่สุด เพื่อให้การใช้งาน MDM (Mobile Device Management) เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรของผู้เลือกเอง

สนใจสอบถามติดต่อเรา รายละเอียดตามลิ้งค์นี้ รับวางระบบ MDM